Większość osób posiadających oszczędności, których nie chce przechowywać w domu, ale zarabiać na nich, decyduje się założyć lokatę bankową. Jest to jednak tylko jedno z wielu możliwych rozwiązań, które w dodatku coraz częściej nie jest już chętnie wybierane, a to dlatego, że w ostatnich latach lokaty bankowe są coraz mniej oprocentowane, a więc można na nich dużo mniej zarobić, czasem jest to wręcz zupełnie nieopłacalne. Jakie są zatem alternatywy dla lokat bankowych?

Konto oszczędnościowe

Oferowane przez większość banków konta oszczędnościowe są dobrym wyborem dla osób, które nie chcą zamrażać swoich pieniędzy na lokacie. Na koncie oszczędnościowym można zarobić jednak tyle samo co na lokacie, poza tym jeśli chce się wyciągnąć pieniądze z takiego konta bądź obracać nimi, zwykle jest to obarczone wysokimi prowizjami, więc nie jest to w większości przypadków rozwiązanie, które dawałoby znacznie zyski. Niemniej – jest to wygodniejsza dla wielu osób alternatywa lokaty.

Alternatywy obarczone ryzykiem

Osoby decydujące się na założenie lokaty bankowej zwykle wybierają to rozwiązanie, nie chcąc ryzykować utraty swoich oszczędności. Jeśli jednak chce się sporo zarobić, dobrym pomysłem może być na przykład inwestowanie na giełdzie. Pozwala to na duże zarobki, tak samo jak lokaty dynamiczne, które zwykle zakłada się na krótki czas i także mogą generować duże zyski, ale także można wiele stracić, a nawet wszystko, co się posiada. Z tego powodu większość osób wybiera możliwości bezpieczne, poprzestając na mniejszym, ale pewnym i stałym zysku. Jakie są to wyjścia?

Obligacje

Inwestowanie w papiery wartościowe Skarbu Państwa popularne było zwłaszcza w latach 90. Papiery kupuje się, potem zaś należy wyczekać odpowiedni moment, by je sprzedać – jeśli się to uda, zysk może być znaczny. Inwestować można nie tylko w obligacje Skarbu Państwa, ale też korzystając ze specjalnych funduszy obligacyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że zysk jest możliwy tylko w sytuacji, gdy stopy procentowe są obniżane, a więc w obecnych czasach nie można się dziwić, że jest to rozwiązanie coraz rzadziej stosowane, bo jest zwyczajnie mało opłacalne.

Produkty strukturyzowane

Jest to stosunkowo mało znana, a dobra forma inwestowania. Mogą to być lokaty strukturyzowane proponowane przez banki, a także inne produkty, oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe polisy na życie czy inne podmioty i ich produkty. Takie inwestowanie jednak z kolei wymaga pewnej wiedzy oraz prowadzenia obserwacji tendencji indeksów, ponieważ zyski zależą od ich wzrostu. Niemniej jednak zyskać można sporo, a inwestowane środki są zabezpieczone gwarancją.